Περιβαλλοντικό Κέντρο Κούταβου

Έδρα Φορέα Διαχείρισης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου αποτελεί και την έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Εκθεση κούταβου

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου φιλοξενείται έκθεση για το φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς και του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η έκθεση είναι επισκέψιμη και ανοικτή για το κοινό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενημερωτικό υλικό

Επίσης, διατίθεται ενημερωτικό υλικό και αφίσες από Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμο Κεφαλονιάς, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και από το Φορέα Διαχείρισης.

 

Ενημέρωση μαθητών

Ενημέρωση μαθητών

Στο κέντρο γίνεται ενημέρωση-ευαισθητοποίηση κοινού και μαθητών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Εθνικού Δρυμού Αίνου (χλωρίδα, πανίδα κλπ.) μέσα από ποικιλία δράσεων (περιβαλλοντική εκπαίδευση, διενέργεια ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων κλπ.), ώστε η περιβαλλοντική γνώση να γίνει αρωγός και ενεργός συμμέτοχος στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.